15.září 2016 – účast na XIII. národní výstavě v Radešínské Svratce

nase

Země živitelka 2016 – výstaviště České Budějovice – kolekce jalovic

img_20160824_153904