AKTUÁLNĚ: 

Ocenění na 45. ročníku výstavy Země živitelka

Zemědělské družstvo Opařany získalo na 45. ročníku Země Živitelka v Českých Budějovicích ocenění

“ZLATÝ KLAS” za kolekci plemenic – genové rezervy českého strakatého skotu.

Zvířata jsou zařazena za český strakatý skot do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat.

Plemenice oceněné "Zlatým klasem" dojnice - matka s dcerou jalovice - sestry narozené po přenosu embryí

Více v rubrice “výstavy”