Rostlinná výroba


Zemědělské družstvo hospodaří na 4 732 ha zemědělské půdy evidované v systému LPIS. Tato výměra zasahuje celkem do 33 katastrálních území. Nejvzdálenější obhospodařované pozemky družstva dělí cca 30 km.

Průměrná nadmořská výška je 485 m. Nejníže položeny jsou pozemky v k.ú. Dobronice u Bechyně s nadmořskou výškou 430 m a nejvýše jsou pozemky v k.ú. Chlístov s 760 m n.m.

Orná půda je cca 3140 ha. Z toho na výměře 1800 ha pěstuje družstvo obiloviny, na 500 ha řepku, na 800 ha kukuřici ke sklizni na siláž a z části na zrno. Zbytek výměry tvoří louky, pastviny a ostatní krmné plodiny pro živočišnou výrobu.

V oblastech LFA družstvo obhospodařuje cca 1250 ha, z toho je v současné době přes 1000 ha zatravněno.

K obhospodařování družstvo využívá vlastní techniku následujících značek:

  • traktory – Massey Ferguson
  • nákladní automobily – Tatra, Avia
  • sklízecí mlátičky – Massey Ferguson
  • čelní manipulátory – Manitou
  • další techniku značek – Pöttinger, Annaburger, Fliegl, aj..

 

Na našich polích

   

Komentáře

No comments yet.

Leave a comment