Výstava plemenného skotu „Opařany 2009“

     11. září bylo pro letošní rok datem pro konání 11. ročníku výstavy plemenného skotu v Řepči.
Panorama7

      Na přípravě výstavy se, jako každý rok, podílel společně se Zemědělským družstvem  Opařany Reprogen a.s. a  Jihočeský chovatel a.s.

       Kromě národního šampionátu českého strakatého skotu, soutěžní předhlídky holštýnských plemenic a přehlídky krav s vysokou celoživotní užitkovostí, zde byla pro návštěvníky také připravena kolekce plemen masného a dojného skotu.

      Předvedeno bylo celkem 92 kusů zvířat z 28 zemědělských podniků a farem. Výstavu navštívilo více jak 800 návštěvníků.

      Národní šampionkou českého strakatého skotu se ve finálovém kole stala prvotelka číslo CZ170508.953 po otci Roibos RAD-212 z akciové společnosti Agro Liboměřice a šampionkou výstavy holštýnského skotu  Duplicia číslo CZ255232.961 z a.s. Dobroses Dobronín. Přehlídku plemenic českého strakatého skotu rozhodoval ředitel rakouského svazu chovatelů Ing. Frantz Kaltenbrunner a plemenice holštýnského skotu hodnotil bonitér Ing. Čaba Dénes ze Slovenské holštýnské asociace.

     K vidění byla dále zemědělská technika, prezentace firem podnikajících v zemědělství a zpracovatelů zemědělských produktů. Návštěvníci měli také možnost prohlédnout si  moderní provoz nového kravína v Opařanech.

<

<

<

<

<

Komentáře

No comments yet.

Leave a comment