Ocenění na výstavě Země živitelka 2018

Ocenění na 45. ročníku výstavy Země živitelka

Zemědělské družstvo Opařany získalo na 45. ročníku Země Živitelka v Českých Budějovicích ocenění

„ZLATÝ KLAS“ za kolekci plemenic – genové rezervy českého strakatého skotu (2 dojnice – matka s dcerou a 2 jalovice – sestry po přenosu embryí).

Zvířata jsou zařazena za český strakatý skot do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat.

Plemenice oceněné "Zlatým klasem" dojnice - matka s dcerou jalovice - sestry narozené po přenosu embryí

CESTR_1

zlatý klas

Význam zachování genetických zdrojů českého strakatého skotu:

  • Jedná se o naše národní plemeno vznikající na našem území od poloviny 19.století křížením domácích plemen skotu hlavně s bernsko–simentálskými býky.
  • Původní česká straka vyniká dobrým zdravotním stavem, dlouhověkostí, pravidelnou plodností a bezproblémovým odchovem, má vysokou schopnost využití místních zdrojů potravy tzn. objemných krmiv a pastvy.

V současnosti je u nás původní česká straka rozšířena v sedmi chovech zařazených do Národního programu s celkovým počtem 103 registrovaných samic v roce 2018.

Z toho v Zemědělské družstvu Opařany chováme 8 samic + 1 plemenného býka v přirozené plemenitbě (linie BROK se státním registrem BO 862) používaného nejen k produkci genetických zdrojů, ale i ke snížení podílu  zušlechťujících plemen u naší současné běžné populace čestr.

V letošním roce se u nás narodil býček po otci LM 319 linie LOM, je umístěn v odchovně společnosti REPROGEN, a.s. a počítá se s odběrem a uložením jeho inseminačních dávek.

Velikost subpopulace genetického zdroje spadá do kategorie „kriticky ohrožená“.

Cílem našeho chovu je podílet se na rozšíření stavů našeho původního českého strakatého skotu u nás, vedoucí               k udržitelnosti rozsahu populace schopné reprodukce v řízeném režimu. Předat ho jako kulturní dědictví našim dalším generacím.

 

 

 

Komentáře

No comments yet.

Leave a comment