Oranžová stuha 2011

Úspěšná spolupráce Zemědělského družstva Opařany s obcí Řepeč (more…)


Výstava plemenného skotu “Opařany 2011”

“OPAŘANY 2011”

(more…)


POLNÍ VEČÍREK KUKUŘICE LG 2010

Polní den kukuřice společnosti Limagrain Česká republika pořádaný ve spolupráci se Zemědělským družstvem Opařany se konal ve středu 8. září 2010 od 17.00 hodin na pozemku mezi obcemi Stádlec a Staré Sedlo. Po zahájení byl představen kompletní sortiment hybridů kukuřice LG na zrno, siláž a bioplyn. Dobrovodný program polního večírku byl tentokrát zaměřen na rybářství.


“OPAŘANY 2010” – XII. ročník výstavy plemenného skotu a III. den techniky

"OPAŘANY 2010"

7.5. 2010 se uskutečnila XII. výstava plemenného skotu a III. den techniky v Zemědělském družstvu Opařany na předvadišti v Řepči. (more…)


Výstava plemenného skotu “Opařany 2009”

     11. září bylo pro letošní rok datem pro konání 11. ročníku výstavy plemenného skotu v Řepči. (more…)


POLNÍ DEN KUKUŘICE 2009

Setkání na polním dnu kukuřice společnosti Limagrain Česká republika v Opařanech proběhlo  ve čtvrtek 3.9.2009    v netradičním  čase v podvečerních a večerních hodinách. (more…)


Den techniky 2009

 Zemědělské družstvo Opařany opět představilo své stroje na výstavišti v Řepči. Dne 7.5.2009 se zde konal  (more…)


Den techniky

(more…)


Výstava plemenného skotu Opařany 2007

Dne 7. září 2007 se uskutečnila další výstava plemenného skotu na výstavišti v Řepči, předvedena byla zvířata plemen českého strakatého a holštýnského. Výstava byla v letošním roce opět doplněna o masný skot několika plemen. Vyhlášena u nás byla národní šampionka českého strakatého plemene.
(more…)


Výstava plemenného skotu Opařany 2006

Dne 15. září 2006 se uskutečnil další ročník výstavy plemenného skotu na výstavišti v Řepči, předvedena byla zvířata plemen českého strakatého a holštýnského. Výstava byla v letošním roce doplněna o kolekci masného skotu.
(more…)

« NovějšíStarší »